Nasze postulaty: wielofunkcyjny teren „Orła”!

Prezentujmy spójny zestaw pomysłów, które nawiązują do projektu autorstwa Zofii Koniecko. Zachęcamy do rozwijania tej wizji – dodawania własnych sugestii, uwzględniając przy tym, że teren ma przeznaczenie rekreacyjno-sportowe.

 • Nowe Dynasy otwarte dla wszystkich.
  Otwarcie całego terenu po RKS „Orzeł” dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek.

Umiejscowiony w sercu dzielnicy (w przyszłości: tuż przy wejściu do metra), zielony teren wokół toru kolarskiego, powinien być ogólnodostępny. Każda osoba, niezależnie od tego w jaki sposób się porusza (pieszo / pieszo z rowerem / na rowerze / na wózku / z wózkiem) odnajdzie tam ścieżkę dla siebie. Drogi rowerowe poprowadzone są niezależnie od tras pieszych.

 • Zielone Nowe Dynasy.
  Odzyskanie, zachowanie i dodanie zieleni na całym terenie.

Nowoczesne zaaranżowanie występującej na tym terenie przyrody
z poszanowaniem i zachowaniem jej naturalnych walorów (kameralna atmosfera / zielona enklawa / zapewnienie wytchnienia w upalne dni oraz osłony od wiatru i ulicznego hałasu).

Zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych z podstawowymi elementami
małej architektury (oświetlenie / ławki / siedziska, itp.) z zachowaniem
zielonego śródtorza i naturalnie występującej roślinności, z możliwością
nowych nasadzeń i rozbudowaniem np. o społecznościowy ogród sąsiedzki.

 • Wielofunkcyjność Nowych Dynasów.
  Połączenie funkcji: rekreacyjnych, sportowych i
  kulturotwórczych. Zaprojektowanie przestrzeni tak, by odpowiadała na różnorodne
  potrzeby mieszkańców i mieszkanek (w zależności od sezonu), np.:
  alejki spacerowe i rowerowe / szkółka rowerowa dla dzieci / plac zabaw / pump track / skatepark / tor kolarski / miejsce do uprawiania sportów
  zimowych (łyżwy / biegówki / ślizgawka) / kameralna przestrzeń do
  rekreacji pod gołym niebem (joga / aktywności społeczności lokalnej)
  i odpoczynku wśród zieleni / miejsce przeznaczone na wydarzenia
  kulturalne takie jak: kino pod chmurką, wystawy plenerowe, pikniki,
  pchle targi, potańcówki, kameralne koncerty i wiele innych.
 • Remont i reaktywacja zabytkowego budynku klubowego RKS „Orzeł” (autorstwa Macieja Nowickiego i Zbigniewa Karpińskiego)
  z uwzględnieniem nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, sprzyjających integracji lokalnej społeczności (warsztaty / wystawy / kawiarnia / wykłady / spotkania).
 • Renowacja i przywrócenie oryginalnej funkcji zabytkowego toru kolarskiego (autorstwa Janusza Kalbarczyka) w nawiązaniu do
  kolarskich tradycji dzielnicy. Odkryty welodrom przeznaczony dla osób uprawiających amatorsko
  kolarstwo powinien zostać zachowany zgodnie ze wskazaniami
  konserwatora zabytków. Tor (welodrom) wraz z wypożyczalnią rowerów
  torowych mógłby funkcjonować w określone dni tygodnia i w
  określonych godzinach. Przywrócenie oryginalnego przejścia podziemnego, dostępnego
  dla dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
  umożliwi bezpieczne przedostanie się na śródtorze.
 • Odzyskanie terenów zajmowanych przez niefunkcjonujące
  budynki
  (biurowe / karczma „Rzym”) i zagospodarowanie ich zgodnie z nową koncepcją wielofuncyjnego, zielonego centrum rekreacyjnego dzielnicy.