Tor kolarski RKS „Orzeł” jest położony na styku Kamionka i Grochowa, przy ulicy Podskarbińskiej 11.

Funkcjonująca od 2014 roku inicjatywa Nowe Dynasy to lokalny ruch społeczny, któremu nie są obojętne losy zabytkowego welodromu pamiętającego czasy świetności polskiego kolarstwa torowego. Przedstawiamy tu historię toru kolarskiego „Orzeł” oraz nasze działania, które mają na celu reaktywację toru kolarskiego wraz z budynkiem klubowym.

Chcemy nadać welodromowi wraz z otaczającym go terenem zielonym nową formułę otwartego dla mieszkańców, wielofunkcyjnego parku o charakterze rekreacyjno-sportowymZielone Dynasy.

Tor kolarski RKS „Orzeł”, Warszawa 1985 r. Zawody w kolarstwie torowym. Drużyna Legii Warszawa w składzie: Zb. Szczepkowski, L. Michalak, T. Trochanowski, A.Krawczyk.  Fot. Jan Rozmarynowski / Forum

Nasze działania