Nasz cel

Celem inicjatywy Nowe Dynasy jest rewitalizacja nieczynnego zabytkowego welodromu – toru kolarskiego Klubu Sportowego „Orzeł” przy ul. Podskarbińskiej 11.

Obiektowi na styku warszawskiego Kamionka i Grochowa chcemy nadać nową formułę otwartego dla mieszkańców, wielofunkcyjnego centrum o charakterze rekreacyjno-sportowym. Naszym zamiarem jest ożywienie zapomnianego miejsca, nawiązanie do jego historii oraz silnych tradycji kolarskich w kontekście rozwijającej się kultury rowerowej.

Reaktywacja obiektów zabytkowych

333-metrowego welodromu oraz budynku klubowego (autorstwa wybitnego architekta Macieja Nowickiego) wraz z otaczającą je zielenią w formule wspólnej przestrzeni sprzyjającej rekreacji i integracji środowisk lokalnych, sąsiedzkich, rowerowych i kolarskich. Chcielibyśmy by w tym miejscu powstała przestrzeń publiczna nastawiona nie tylko na wyczyny sportowe, lecz także na spędzanie wolnego czasu, rekreację i odpoczynek.

Warszawa podobnie jak Wrocław, Szczecin, Łódź, Barecelona, Kijów, Helskinki, Londyn, Tallin powinna mieć swój własny odkryty welodrom. W tym miejscu powinno bić serce Kamionka, a Nowe Dynasy zaistnieć w świadomości warszawiaków jako synonim kultury rowerowej – podobnie jak Służewiec od ponad 80 lat kojarzony jest z wyścigami konnymi czy Stegny z torem łyżwiarskim.

Proponujemy oddolny proces decyzyjny w postaci ogólnowarszawskich konsultacji społecznych jako punkt wyjścia dla decyzji o zagospodarowaniu tego terenu.

1400 osób podpisało wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie toru złożyliśmy w październiku 2018 roku. W oczekiwaniu na ciąg dalszy wydarzeń inicjujemy kolejne nowo-dynasowe akcje.

Nasze postulaty

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
 • Lokalne centrum dzielnicy w oparciu o sport, rekreację i wypoczynek
 • Odkryty welodrom jako centrum integracji lokalnej społeczności wzorem: Wrocławia, Barcelony, Kijowa, Helsinek, Londynu, Tallina, etc…
 • Szkółka rowerowa i zajęcia dla dzieci
 • Rozrywka i wydarzenia kulturalne
 • Ogólnodostępne miejsce aktywnego wypoczynku dla wszystkich mieszkańców
DZIEDZICTWO
 • Nowe Dynasy jako wyróżnik Kamionka 
  Służewiec = wyścigi konne, Stegny = tor łyżwiarski
 • Renowacja zabytkowego toru kolarskiego Nowe Dynasy 
  (autorstwa Janusza Kalbarczyka)
 • Reaktywacja zabytkowego budynku klubowego 
  (autorstwa architekta Macieja Nowickiego)
 • Zachowanie wartości kulturowych 
 • Nawiązanie do bogatych kolarskich tradycji KS ORZEŁ
 • Ochrona autentycznej tkanki miejskiej
ZIELEŃ
 • Utworzenie zielonej przestrzeni publicznej
  sprzyjającej integracji obecnych i nowych mieszkańców
 • Unikatowe połączenie zieleni z obiektem sportowo-rekreacyjnym
 • Wspólna koncepcja zieleni dla całego kwartału: tor Nowe Dynasy, skwer na rogu ul. Stanisławowskiej / Mińskiej oraz okolice hali
 • Enklawa zieleni w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, jako zrównoważenie monokultury deweloperskiej
 • Ograniczenie wycinki drzew
 • Przeprowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych
  zgodnie z wnioskiem podpisanym przez ponad 1400 mieszkańców Warszawy
 • Profesjonalny, obiektywny raport z konsultacji społecznych
 • Transparentny proces decyzyjny z udziałem mieszkańców / ekspertów /  instytucji i stowarzyszeń