Konserwator nie zgadza się na przecięcie toru!

Uzyskaliśmy stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Podskarbińskiej obejmującego tor kolarski Nowe Dynasy.

Zgodnie z przegłosowanym 18 lutego br. w radzie Warszawy projektem planu dopuszczał on poprzeczne przecięcia wału toru, w celu realizacji przejść dla pieszych. Jako, że tor kolarski Nowe Dynasy ujęty jest w ewidencji zabytków zapisy planu muszą być uzgodnione z konserwatorem zabytków.

W odpowiedzi na nasze zapytanie prof. Jakub Lewicki potwierdził, iż odmówił dokonania uzgodnienia i nakazał m.in. wykreślenie z tekstu planu ustępu dopuszczającego „przecięcia wału toru w przypadku realizacji powiązania pieszego”. Przypomnijmy, iż przeciwko temu zapisowi wypowiedziało się również ponad 600 mieszkańców w konsultacjach społecznych.

Decyzja konserwatora oznacza, iż projekt planu miejscowego dla Podskarbińskiej trafi z powrotem do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w celu dostosowania go do wymogów stawianych przez konserwatora. Następnie w zakresie zaktualizowanym przez Biuro plan zostanie ponownie wyłożony i trafi znowu pod głosowanie w radzie miasta.