2018

W wyniku prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie miasto odzyskuje władanie na torem kolarskim oraz halą sportową.

  • 08-10.2018 – Wystawa archiwalnych zdjęć i pamiątek po KS Orzeł w Centrum Aktywności Lokalnej na Paca 40;
  • 10.2018 – Wykład Grzegorza Miki o architekturze zabytkowego budynku Nowickiego;
  • 06-10.2018 – Akcja społeczna zbierania podpisów za wnioskiem o ogólno-warszawskie konsultacje społeczne;
  • 10.2018 – Złożenie wniosku o konsultacje w Ratuszu – ponad 1400 podpisów mieszkańców Warszawy!
  • 19 listopada 2018 r. Prezydent m. st. Warszawy wpisał Tor Kolarski “Nowe Dynasy” przy ul. Podskarbińskiej 11 do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem PPD34905 (poz. 15 zarządzenia Nr 1788/2018).