1922


początki tradycji sportowych na Grochowie:
stadion i klub sportowy przy ul. Podskarbińskiej