Walcz z nami o dobry plan!

Do 5 sierpnia 2020 można składać uwagi do planu miejscowego dla rejonu ulicy Podskarbińskiej, w obrębie którego znajdują się wpisany do ewidencji zabytków tor kolarski Nowe Dynasy i wpisany do rejestru zabytków budynek hali sportowej.

Projekt planu znajdziecie na stronie konsultacje.um.warszawa.pl/podskarbinska oraz przed budynkiem RKS „Orzeł”.

Nasze uwagi do projektu planu miejscowego

Główne uwagi inicjatywy Nowe Dynasy dla obszaru A6.US planu miejscowego:

 • Zachowanie toru kolarskiego wraz z trybunami oraz detalami architektonicznymi, w tym schodów, balustrad, elementów oświetlenia – lamp
 • Zaplanowanie parku (ZP) dla obszaru na zewnątrz i wewnątrz toru oraz połączenie go z parkiem na obszarze A5.KPP (ZP) – powierzchnia parku (ZP) nie może być większa niż 80% terenu
 • Wykreślenie możliwości poprzecznego przecięcia wału toru kolarskiego
 • Usługi inne niż sport (rekreacja, turystyka, kultura, gastronomia) nie powinny zajmować więcej niż 20% powierzchni użytkowej budynków;
 • Zakaz lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 100 m kw.

Jak złożyć uwagi do planu?

 1. Przeczytaj propozycje uwag inicjatywy Nowe Dynasy. 
  Pełna treść naszych uwag w PDF.
 2. Jeżeli popierasz nasze uwagi – uzupełnij i podpisz gotowy formularz.
  Gotowy edytowalny formularz w PDF.
 3. Uzupełniony i podpisany formularz można:
  • przekazać nam podczas dyżurów oraz organizowanych przez Nowe Dynasy wydarzeń, o których będziemy informować na naszym Facebooku.
  • złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym.
  • złożyć osobiście w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na ul. Marszałkowskiej 77/79 lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274.
  • wysłać pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
   ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
 4. Przypominamy, że uwagi można składać tylko do 5 sierpnia 2020!
  W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: nowedynasy@gmail.com